El Programa Català de Refugi constitueix una acció solidària envers el dret d’asil de les persones refugiades amb dificultats econòmiques i socials, amb el propòsit d’atendre les seves necessitats bàsiques i afavorir l’autonomia social i laboral i la plena ciutadania.

 

Programa Català de Refugi (PCR)

=

Persones voluntàries mentores

+

Persones refugiades

+

Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades

Persones

voluntàries

mentores

Persones

Refugiades

Comitè per

a l’Acollida