Navega pel mapa i apropa’t a la teva zona d’interès per saber la ubicació i direcció segons categoria: CAP (Centres d’Assistència Primària), CNL (Centres de Normalització Lingüística), CEM (Centres Esportius Municipals), Oficines del SOC (Servei Públic d’Ocupació de Catalunya), Policia o Educació.

refugee_map_info