Ens colpeix observar com ja són més de 60 milions de persones les que han hagut d’abandonar la seva llar com a conseqüència de les desigualtats, les injustícies i les persecucions, així com els més de 40 conflictes bèl·lics actius al món. I a casa nostra especialment, perquè encara tenim ben present el conflicte de la Guerra Civil i la posterior dictadura, com a conseqüència de les quals molts catalans van haver d’emprendre el llarg camí de l’exili. Davant aquesta realitat posada en evidència a casa nostra per la crisi humanitària de les persones desplaçades forçosament a Europa, Catalunya vol prendre decisions i assumir responsabilitats.

La defensa, protecció, acollida i acompanyament de les persones que arriben a Catalunya són fonamentals en la construcció d’un país que pugui decidir el seu futur amb llibertat i són un deure per a tots els països democràtics; un país compromès amb les necessitats de les persones, especialment de les més desafavorides, i generador d’oportunitats per a tothom; un país acollidor, respectuós i que promogui la seva cultura i valors, essent conscients que aquests conceptes són dinàmics i que Catalunya els ha anat sedimentant en el decurs del temps amb aportacions culturals diverses.

Per fer front a aquest repte dignament com a comunitat, la cooperació, coordinació, i comunicació entre les diferents administracions, el teixit associatiu i la societat civil catalana són factors clau per garantir un procés d’acollida eficient que contribueixi a la plena autonomia de les persones arribades a Catalunya, tot garantint-ne els drets, l’acompliment dels deures i assegurant-ne un tracte digne i reconeixent l’enorme aportació que aquestes persones poden fer a la nostra societat i cultura.

El mes de setembre de 2015, el govern català va crear el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades, un òrgan d’assessorament, participació i coordinació de les administracions públiques catalanes i de les entitats i organitzacions socials que actuen en l’àmbit d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a Catalunya (Acord de Govern de 22 de setembre 2015), actualment adscrit a la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del departament de Treball, Afers Socials i Família.

El Comitè consta d’una àmplia representació institucional i social, amb prop de 80 actors implicats, organitzats en 7 grups de treball: sensibilització i educació per al desenvolupament, inventari de recursos, acollida, ocupació i ocupabilitat, salut, infància i persones grans.

D’aquests grups de treball n’han sorgit diverses actuacions i accions: un document de consens unitari sobre el refugi elaborat entre tots els representants dels grups de treball; la creació d’un banc de recursos unificat, que permet inventariar tots els béns materials i immaterials que persones a títol individual, entitats, institucions i empreses volen posar a disposició de les persones refugiades arreu del territori; el desplegament d’un Pla d’acció institucional d’informació territorial adreçats als representants dels municipis; el disseny i implementació d’una campanya de comunicació per informar i sensibilitzar a la ciutadania sobre el dret d’asil; i la creació d’un lloc web d’acollida, Refugee.gencat.cat, que serveixi com a guia tant per a persones refugiades, com per als tècnics que treballen en l’acollida i la integració, i en general per a informació de la ciutadania. I, el més important de tot: el compromís de coordinació de tots els membres del Comitè per assolir una acollida i integració exitoses de les persones refugiades a la nostra societat.

La pàgina web Refugee.gencat.cat està concebuda com una eina útil d’informació i difusió dels recursos que tant les administracions com les entitats disposen per a tota la ciutadania, i especialment per a les persones refugiades.

A Refugee.gencat.cat trobem documents i materials que fan referència al refugi (normativa bàsica, principals actors, etc.), recursos interactius com traductors o espais per dirigir-se a l’administració, blocs informatius sobre qüestions pràctiques en temes d’habitatge, educació o salut amb enllaços a qüestions més específiques com ara les beques i ajuts per infants, la manera d’obtenir la targeta sanitària o cursos de català en línia.

En els diferents apartats: Catalunya, Llengua, Habitatge, Ocupació, Educació i Formació, Salut, Creences Religioses i Protecció Social, hi trobareu les claus per entendre com s’organitza i disposa dels recursos el nostre país, així com informació sobre serveis essencials en la vida d’una persona, o eines per acompanyar a les persones arribades a Catalunya en el seu procés d’integració d’una manera clara i explicativa.

Us convidem a contribuir a fer de Catalunya un país d’acollida i de qualitat democràtica, capdavanter en la defensa i protecció dels drets humans a Europa, on tothom visqui en pau i pugui gaudir de la condició de plena ciutadania.

icono-benvinguda