L’escolarització a Catalunya és universal i gratuïta en els centres finançats amb fons públics, que s’anomenen centres educatius públics i centres educatius privats concertats. La llengua vehicular a l’escola és el català, i també s’ensenyen el castellà i altres idiomes.

L’accés a l’educació és un dret universal i tots els infants residents a Catalunya han d’anar a l’escola obligatòriament dels 6 als 16 anys (inclou l’educació primària i la secundària obligatòria), independentment de la seva situació administrativa. Entre els 0 i els 3 anys poden anar a les llars d’infants o escoles bressol, i entre els 3 i els 6 anys a les escoles o col·legis d’infantil i primària.

Estudiar a Catalunya

El sistema educatiu a Catalunya per etapes

educacio_img_final

El Departament d’Ensenyament ofereix beques i ajuts per a infants, en els termes que preveu la norma que els regula.

Beques de la Generalitat de Catalunya

La població adulta major de 18 anys pot completar la seva formació de forma gratuïta en un centre de formació de persones adultes del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o de titularitat municipal.

Formació d’adults
Formació Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya
Formació Ocupacional 2016 de Barcelona Activa

icono_religio

Les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes, o AMPA, són entitats clau per a l’acolliment i l’acompanyament de les famílies nouvingudes al centre.